Niebieski szlak Niebieski szlak z Koninek przez polanę Szałasisko, polanę Średnie, Czoło Turbacza na najwyższy szczyt Gorców -  Turbacz 1310 m n.p.m. / ok. 2,5 godz. - 13 pkt. GOT
Szlak niebieski Niebieski szlak z Poręby Wielkiej przez Olszówkę do Rabki Zdrój / ok. 3 godz - 10 pkt. GOT  

Szlak zielony

Zielony szlak z Poręby Wielkiej - Koninek przez Jaworzynę Porębską, Tobołów, Suhorę, Obidowiec do schroniska na Starych Wierchach  / ok. 2,5 godz. - 13 pkt. GOT

Szlak zielony

Zielony szlak z Niedźwiedzia przez Porębę Wielką, Potaczkową do Raby Niżnej / ok.1,5 godz. - 8 pkt. GOT

Szlak zielony

Zielony szlak z Niedźwiedzia przez Turbaczyk na Turbacz / ok. 3,5 godz. - 20 pkt. GOT
Szlak żółty
Żółty szlak z Poręby Wielkiej-Koninek - do Domu Władysława Orkana pod Starmachowskim Groniem zwanego Orkanówką / ok. 45 min. - 3 pkt. GOT

Szlak zielony

Zielony szlak z Poręby Górnej do bacówki PTTK na Maciejowej / ok. 2,5 godz. i dalej przez Ponice, Świńską Górę do kościółka na Piątkowej / ok. 4 godz. - 14 pkt. GOT
Szlak żółty Żółty szlak ze schroniska na Turbaczu przez Czoło Turbacza, przełęcz Borek, Przysłopek na Kudłoń / ok. 2 godz. - 10 pkt. GOT i dalej czarnym do Lubomierza lub Koniny / ok. 3,5 godz. - 20 pkt. GOT

 

Dla turystyki pieszej udostępniono również drogi stokowe:

  • Hucisko - Pasieka - Potasznia
  • Potasznia - Brukowana Droga - Polana Kopa 
  • Hucisko - Potok Olszowy - Tobołów - Poręba Górna
  • Hucisko - Potok Turbacz - Polana Szałasisko - Potok Olszowy
  • Potasznia - Brukowana Droga - Przełęcz Borek 
  • Suhora - Nowa Kopana Droga - Polana Młynarska