• Poręba Wielka - Orkanówka - Niedźwiedź
  • Poręba Wielka - Tobołów - Obidowiec - Turbacz
  • Poręba Wielka/Koninki - Dolina Potoku Turbacz - Polana Szałasisko -  Dolina Olszowego Potoku
  • Poręba Górna - Stare Wierchy - Obidowiec - Turbacz
  • Poręba Wielka - Koninki / Hucisko - Pasieka - Potasznia - Konina 
  • Konina - Potasznia - Brukowana Droga - Przełęcz Borek