TRASY TURYSTYCZNE

Położenie Ostoi Górskiej Koninki sprzyja zarówno turystyce pieszej, jak i rowerowej. Szlaki rowerowe wyznaczone na terenie GPN pokrywają się częściowo z istniejącymi szlakami pieszymi. Dla rowerzystów przeznaczono także niektóre drogi stokowe oraz ścieżki edukacyjne i spacerowe. Szlaki rowerowe na terenie Parku zostały połączone ze szlakami rowerowymi gminy Niedźwiedź i Rabka. Umożliwia to zaplanowanie ciekawych wycieczek także poza granicami GPN. Łączna długość szlaków rowerowych na terenie GPN wynosi prawie 60 km, a ich sieć pozwala na organizację różnych wariantów wycieczek jednodniowych.

Najważniejszym szlakiem, dostępnym dla ruchu rowerowego niewątpliwie jest gorczańska część czerwonego Głównego Szlaku Beskidzkiego z Rabki Zdrój przez Maciejową – (gr. Parku) Stare Wierchy – Obidowiec – Turbacz – Halę Długą – Kiczorę, aż po Zielenicę i Przełęcz Knurowską (gr. Parku).

A ponadto na rowerzystów czekają trasy:

 

Ostoja Górska Koninki (Polana Hucisko) – Polana Potasznia – Przełęcz Borek – Lubomierz Rzeki

/długość szlaku: ok. 22 km./

 

Ostoja Górska Koninki (Polana Hucisko) Potok Olszowy – Czarne Błota – Tobołów – Poręba Górna

/długość szlaku: ok. 10 km./

Ostoja Górska Koninki (Polana Hucisko) – Pustka (Willa Orkanówka) – Ostoja Górska Koninki (Polana Hucisko)

/długość szlaku: ok. 4 km./

 

Ścieżka Edukacyjna „Doliną Potoku Turbacz”: Ostoja Górska Koninki (Polana Hucisko) - Potok Turbacz – Polana Szałasisko – Potok Olszowy – Ostoja Górska Koninki (Polana Hucisko)

/długość szlaku: ok. 5 km./

 

Poręba Wielka – Olszówka – Rabka Zdrój

/długość szlaku: ok. 8 km./

Poręba Wielka – Pustka (Willa Orkanówka) – Poręba Wielka

/długość szlaku: ok. 10 km./

Turbacz – Polana Gabrowska – Polana Jaworzyna Kamienicka – Papieżówka – Lubomierz Rzeki

/długość szlaku: ok. 30 km./

Trasy rowerowe położone na terenie GPN należą do trudnych. W GPN ruch rowerowy może odbywać się jedynie indywidualnie (maksymalnie 5 rowerów w grupie) i po wyznaczonych szlakach.

 

TRASY DOWNHILLOWE

Na terenie Parku udostępniono dla ruchu rowerowego szereg szlaków pieszych i rowerowych, łącząc tym samym te dwie formy turystyki górskiej. Poruszając się po szlakach trzeba więc uważać na  piechurów oraz stosować się do obowiązujących przepisów.  Nie zawsze można na nich rozwinąć pełnię możliwości zarówno roweru, jak i jego kierowcy. Dlatego właśnie Koninki stały się też ciekawym miejscem dla amatorów mocnych wrażeń i na nich czeka Koninki Gravity Park.

W chwili obecnej Gravity Park ma 4 trasy. Początek mają na Polanie Jaworzyna Porębska nieopodal szlaku zielonego z Obidowca w kierunku Koninek. W Koninkach rozgrywa się wiele zawodów, m.in. Puchar Polski DH Gravity Cup Koninki.

Na rowerzystów czekają nie tylko doskonale przygotowane trasy zjazdowe, ale również specjalne karnety na Kolej Linową Tobołów.