REGULAMIN - WARUNKI KORZYSTANIA ZE ZNIŻEK

1)    Warunkiem skorzystania z rabatu okazanie kuponu/karty upoważniającej do skorzystania z rabatu.

2)    Promocje nie sumują się.

3)    Akceptujemy karty rabatowe Wyspa Skarbów. Zniżki przysługujące jej posiadaczom nie sumują się z innymi promocjami.

4)    Akceptujemy karty MyBenefit. Zniżki przysługujące jej posiadaczom nie sumują się z innymi promocjami.

5) Akceptujemy Kartę Dużej Rodziny oraz Krakowską Kartę Rodzinną. Zniżki przysługujące jej posiadaczom nie sumują się z innymi promocjami.

6) Akceptujemy karty Karta na Plus. Zniżki przysługujące jej posiadaczom nie sumują się innymi promocjami.

7)    Czas obowiązywania poszczególnych promocji jest ściśle określony. Informacje dostępne poniżej.